§ 1. Købelovens almindelige regler
Hvor andet ikke er specificeret i nedenstående tekst følger ddja.dk købelovens almindelige regler.
Kontrakten er uformel og indgås på dansk og er altid tilgængelig på ddja.dk webside.

§ 2. Tekniske informationer
Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra ddja.dk hjemmeside er kun vejledende. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet.

§ 3. Priser
Alle de viste priser på Internetsiden vises med 25% moms. De indeholder ikke kreditkort- og/eller andre afgifter og gebyrer. Afgifter og gebyrer vil altid blive oplyst inden afslutningen af købet, når man går til “kassen”.
Ddja.dk forbeholder sig ret til at annullere en handel, hvis der mod ddja.dk forventning er opgivet forkerte priser på hjemmesiden.

§ 4. Leveringsbetingelser
Ved salg af billetter, fremsendes varen normalt inden for en uge fra salget. De sendes med Post Danmark.
Ved salg af andre varer (F.eks. VIP-borde til arrangementet), udleveres et ordrenummer, som skal oplyses ved ankomst til arrangementet. Køber vil herefter få varerne/pladserne tildelt. Det kan være en god idé at medbringe kvitteringen for købet, for at undgå misforståelser.

§ 5. Betaling
Der betales kontant ved afsendelse af varen med ddja.dk betalingsløsning over Internettet.
Der kan betales med Dankort, VISA og internationale kreditkort på dette website.

§ 6. Mangler og reklamation
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber give ddja.dk besked indenfor for 8 dage efter modtagelse.
Er salgsgenstanden mangelfuld, kan der foretages følgende. Manglen afhjælpes, der kan foretages omlevering, laves et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet hvis manglen er væsentlig. ddja.dk betaler transport retur til sælgers leverandør.
Fortrydelsesretten gør sig ligeså gældende i tilfælde af at kunden undlader modtagelse af varen. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger om produktets anvendelse såvel som mål som er nødvendig info for ddja.dk kunder.

§ 7. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og ddja.dk er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

§ 8. Ansvarsbegrænsning
Ddja.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation eller lignende. Det forventes at køber har backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter.

§ 9. Reklamationsret
Der er 2 års reklamationsret på alle produkter, dog ikke forbrugsvarer. Man kan således reklamere over fejl eller mangler som var til stede, da varen blev solgt. Bevisbyrden ligger ved køber efter de første 6 måneder jfr. købelovens § 83.
Ekstra producentgaranti (en service afholdt af producenten) Ønsker man at benytte sig af producentens garanti der ligger ud over de 2 års reklamationsret, skal køber selv kontakte producenten.

§ 10. Returret
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Eventuelle gebyrer refunderes ikke.
Som køber og privat internetkunde er du beskyttet af købelovens almindelige regler for postordresalg og har således 14 dages returret. Returretten løber fra modtagelsesdagen.
Hvis købet fortrydes skal du returnere varen i den originale emballage. Du skal være opmærksom på, at den originale emballage typisk repræsenterer en værdi, og varen ikke kan anses for at være returneret i væsentligt samme stand og mængde, hvis den originale emballage mangler eller er beskadiget. I værste fald vil manglende original emballage betyde at du ikke vil kunne fortryde dit køb.
Ved køb af software og forbrugsvarer må emballagen ikke brydes, hvis returretten skal opretholdes.
Returretten kan igangsættes ved at afvise pakken ved modtagelsen eller ved returnering til ddja.dk.
Der må ikke skrives eller klæbes labels eller andet direkte på den originale emballage. Endvidere skal varen tilbagesendes fragt frit og uden omkostninger for ddja.dk.

§ 11. Persondatapolitik
Ddja.dk indsamler følgende oplysninger for at kunne opnå levering af produkter og verificering af køber: E-mail, fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by, land og telefonnummer.
Oplysningerne opbevares i 5 år for at leve op til regnskabslovens regler.
Oplysningerne er kun forbeholdt ddja.dk.
Som registreret køber har du altid mulighed for at få indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.