REGELSÆT FOR DDJA 2018

Dette dokument omhandler de enkelte priser, håndteringen af stemmer samt hovedjury og specieljurys rolle i forbindelse med Danish DeeJay Awards 2018.
Stemmeberettigede og afstemning ved DDJA:
Det er de danske DeeJays, der stemmer ved DDJA. Stemmeberettigede er følgende DJs: Ideal Promotion-medlemmer samt Mainstream- Upfront-, Urban- og Crossover-DeeJays udvalgt via ansøgning til DDJA.
Mainstream, Upfront, Urban stemmer i hver deres kategorier og nogle fælles. Crossover stemmer i alle kategorier.

Alle stemmeberettigede får tilsendt mails med unikke links, via mail.
Man må ikke stemme på sig selv i DeeJay-kategorierne, ej heller på Hovedjuryen/arrangør/Kim Schumachers DeeJay-Pris-modtagere i DeeJay-Kategorierne.
Arrangør og medlemmer af Hovedjury må ikke nominere/stemme til DDJA, udover de, i dette dokument, nævnte forhold.

Nominering og afstemning er fortrolig, og DeeJays, der har afgivet deres nominering og stemme, er forpligtet til at overholde denne fortrolighedsklausul – de må således ikke heller ikke oplyse overfor tredjemand, hvem eller hvad de har nomineret eller stemt på, før efter tidspunktet for offentliggørelsen af henholdsvis de nominerede, som vindere af afstemningen.
Det er DDJA, der fastsætter disse offentliggørelsetidspunkter. Det er kun den tilknyttede DeeJay selv der må nominere/stemme, og dette skal ske uden indflydelse fra andre.

For at modtage evt. pris, er det et krav at den/de nominerede personligt kan være til stede ved selve prisfesten. Dog kan større jobs i udlandet eller sygdom godtages som fravær. Dette skal meddeles arrangør hurtigst muligt.
De nominerede er, såfremt de ønsker at bruge nominering og evt. vundet titel i egen markedsføring, forpligtede til at benytte evt. sponsorerede titler/logos på kategorier som DDJA måtte anvende, samt stave titler og kategorier på præcis samme måde som på DDJA.dk.
Den nominerede eller repræsentant er forpligtet til at dette sker, og for evt. videreformidling sker til evt. 3. part. Såfremt dette måtte give anledning til besvær kan DDJA kontaktes for evt. anden aftale.
DDJA-Nomineringer og priser må ikke nævnes eller stå i sammenhæng med andre musikbranche-nomineringer end de anerkendte danske prisfester, med lignende kategorier: DMA, P3 Guld, Gaffaprisen, Steppeulven, Zulu Awards, Sorte Får Awards, iByen, AOK, AOA.
Andre prisfester må kun nævnes efter aftale.

DDJA – Danish DeeJay Awards 2018 – Hovedjury:
Katrine Ring (Modtager af Kim Schumachers DeeJay-Pris)
Phase 5 (Modtager af Kim Schumachers DeeJay-Pris)
Thomas Knak (Modtager af Kim Schumachers DeeJay-Pris)
Andrea Lonardo Martini (Repræsentant for Elektronisk Musik Danmark)
Morten Brønnum Jensen (arrangør, DDJA)
Nanna Balslev
Nicolaj Strandby Madsen
Peter Aagaard (PTA)
Rosa Lux

———————————
Nominering:
Alle tracks, der er udsendt i perioden 01/12-16 til og med 30/11-17, kan nomineres, dog betinget af, at de holder sig indenfor kravene i de enkelte kategorier. Et track kan kun blive nomineret i ét år, medmindre der er tale om en nyudgivelse, et remix etc., eller hvis et track har opnået større succes i et andet år end det år hvor tracket er udsendt i.
Hovedjuryen kan give dispensation til en nominering. Hovedjuryens afgørelse er endelig ved tvivlsspørgsmål.

De 3-5 tracks/artister/m.v., der i de enkelte kategorier opnår flest stemmer, eller i enkelte kategorier bedste indstillinger, bliver nomineret og sendt til endelig afstemning.
Der kan maximalt opnåes 1 nominering pr. person/gruppe pr. kategori. Dog kan samme fysiske person godt være repræsenteret under forskellige navne.
Undtaget for denne regel er dog Dancechart.dk-Prisen, Årets Internationale Klub-Hit samt DK-Prisen.dk – hvor en nomineret kan opnå 2 nomineringer.
Der stemmes med 3, 2 og 1 point på op til 5 nominerede. 3 points er højeste/bedste pointtal. De 2 dårligst placerede tildeles 0 points.

Priser:
Årets Danske Artist
Kim Schumachers DeeJay-Pris (Ærespris)
Kjeld Tolstrup-Prisen (Årets Talent)
White Horse-Prisen (Gives til danske klubklassikere)
Dancechart.dk-Prisen
Årets Danske DeeJay-Favorit (single/track)
Årets Danske Urban-Udgivelse (single/track)
Årets Danske Remix (af dansk remixer)
Årets Danske Producer
Årets Danske UpFront-Udgivelse
Årets Danske Klub
Årets Danske Event
Årets Danske Diskotek
Årets Danske Mainstream-DeeJay
Årets Danske DeeJay
Årets Danske Urban-DeeJay
Årets Danske Upfront-DeeJay
Årets Danske Radio-DeeJay
Årets Internationale DeeJay (Skal have spillet i Danmark i den angivne periode)
Danish DeeJay Battle
Årets Internationale Klub-Hit

Udgået fra 2017:
DK-Prisen (Dansksproget single/track)
Årets Danske Album

———————-

FORKLARING AF KATEGORIER:

Specialpriser:
Arrangøren samt Hovedjury kan udover de faste priser indstifte specialpriser der afsløres senere.

Kim Schumachers DeeJay-Pris (Ærespris)
Prisen gives til personer, der er kendetegnet ved stort og langvarigt engagement, inspiration og ikke mindst betydning for den danske klub- og DeeJay-kultur. Prisen er opkaldt efter Kim Schumacher, ikonet over alle, i dansk klubkultur. Indstilling sker enten via indstillinger fra tidligere modtagere, arrangør eller hovedjury. Hovedjuryen finder herefter modtager/en efter gennemgang af alle indstillinger.

Kjeld Tolstrup-Prisen
Prisen er navngivet efter Kjeld Tolstrup som et minde om og til ære for ham, og uddeles som et symbol på hans store betydning for musikkulturen i Danmark.
Kjeld Tolstrup brændte for det, der havde kant, det spændende, det anderledes og det nye. Dette uanset om det var mainstream, eller undergrund.
Prisen har til formål at spotte og hædre dem der har vist ekstraordinært talent i det forgange år på klubscenen, og fokus vil specielt være rettet mod talenter med kant, men prisen kan også uddeles til andre der går nye interessante og udfordrende veje. Prisen skal ses som en opmuntring og til inspiration i den fremtidige karriere. Prisen uddeles af en jury sammensat af Kjelds familie, juryens formand, og DDJA. Juryen sammensættes på ny, hvert år. Juryformanden sørger i samarbejde med Kjelds familie for kommunikationen udadtil, og for at indsamle juryens indstillinger. Juryformanden er garant for at prisen uddeles på korrekt set, og at Kjeld Tolstrup mindes i ære.
Udvælgelse af modtageren finder sted på følgende måde:
Juryen præsenterer hinanden for forslag på nominerede, og derefter indstiller jurymedlemmerne hver 1-2 kandidater, og det med en begrundelse. Juryen lytter og diskuterer indbyrdes. Herefter findes frem til 3-5 kandidater, der går til afstemning og vinderen findes. Ved stemmelighed afgør juryformandens stemme. Juryformanden indstiller ikke, og stemmer heller ikke medmindre der er stemmelighed, men må gerne inspirere. DDJA har evt. en repræsentant i juryen, men denne indstiller og stemmer ikke.

White Horse-Prisen (Gives til danske klubklassikere)
Denne pris går til de største danske klubhits gennem tiden. Dem der har domineret klubscenen og derved er blevet klassikere. Prisen gives til danske, eller danskbaserede artister. Prisen er opkaldt efter et af de allerstørste og mest betydningsfulde danske tracks på klubscenen, nemlig Laid Backs “White Horse”. Laid Back har som det hidtil eneste band, opnået at modtage Kim Schumachers DeeJay-Pris ved DDJA.

Øvrige priser:

Danish DeeJay Battle (DDJB)
Der kan afholdes 6 kvartfinaler (3 øst og 3 vest) med hver ca. 8 deltager. De 3 bedste fra hver kvartfinale battler i ny runde samme aften om 2 pladser i semifinalerne.
Der afholdes 2 semifinaler (øst & vest for Storebælt, og kaldet øst- og vestfinale) hvor det hvert sted er de 2 bedste der i ny runde battler og vinderen går videre til finalen. Denne finale afholdes i forbindelse med selve DDJA-prisuddelingen.
Udvælgelse af deltagere til DDJB sker af DDJA efter tilmeldingsfrist.
Tidlgere vindere af DDJB har førsteprioritet og placeres direkte i semifinalen, tidligere finalister 2. førsteprioritet og placeres i kvartfinaler.
Herefter udvælges de øvrige deltagere efter det indsendte materiale. DDJA har ret til at vælge de deltagere der menes at give den bedste konkurrence på det givne venue. Færøerne & Grønland er garanteret hver en plads i semifinale øst såfremt der afholdes FDJB og GDJB.
En nedsat dommerjury vælger del-vindere samt vinderen. Der kan forekomme ændringer i afholdelsesproceduren. DDJBs fuldstændige regelsæt fremgår på ddja.dk inden konkurrencen går igang.
For at kunne deltage er det en betingelse at vinderen kan indgå i en DDJA-tour efterfølgende i en bestemt periode. Løn meddeles ved godkendt deltagelse.

Årets Danske DeeJay
Her stemmer Mainstream-,Crossover- og Upfront-DeeJays
De nominerede findes via begrundet indstilling.
Det er hovedprisen for DeeJays, der dækker over kategorien af DeeJays der primært spiller som event-DeeJays på diskoteker, klubber, festivaler etc. og altså ikke spiller faste steder som hovedregel.
Der kan nomineres DeeJays fra alle kategorier. DeeJays der bliver nomineret i denne kategori kan ikke blive nomineret i de andre DeeJay-kategorier på samme tid, men kan godt skifte det efterfølgende år.
Den offentlige afstemning kan foregå via afstemning på SMS/digitalt/andet, og der regnes med procenter som omregnes til points efter placering.
De 3 afstemningsmoduler (akademi, jury, publikum) tæller hver 33,33%. Det er rækkefølgen, der afgør vinderen. F.eks.: Nr. 1 får 3 points hos DeeJays, 2 points hos jury og bliver nr. 2 ved offentlig afstemning, som giver 2 points, i alt 7 points. Ved stemmelighed er det juryens stemmer der afgør afstemningen.
Prisen kan være sponsoreret og navngivet f.eks. “Årets “Sponsornavn” DeeJay”.

Årets Danske Upfront-DeeJay
Her stemmer Urban, Crossover- og Upfront-DeeJays
De nominerede findes via begrundet indstilling.

Årets Danske Urban-DeeJay
Her stemmer Urban, Crossover- og Upfront-DeeJays
De nominerede findes via begrundet indstilling.

Årets Danske Artist
Efter at DeeJays har nomineret og stemt, bliver afstemningen lagt ud til en offentlig afstemning.
Den offentlige afstemning kan foregå via afstemning på SMS/digital/andet, og der regnes med procenter der omregnes til points efter placering. De 3 afstemningsmoduler tæller med følgende procenttal (akademi 25%, jury 50%, publikum 25%).. F.eks.: Nr. 1 får 3 points hos akademiet, nr. 1 ved offentlig afstemning, som giver 3 points. Dermed ender den nominerede som nr. 1 og får 3 points. Herefter stemmer hovedjury, og de 2 tal lægges sammen, vinder er den med flest point.
Ved stemmelighed er det juryens stemmer der afgør afstemningen.

Årets Danske Diskotek
Der kan, fra Mainstream- og Crossover-DeeJays, indstilles kandidater. Indstillinger SKAL være begrundet.
Max. 5 kandidater vælges af Hovedjuryen – ud fra DDJA’s generelle normer. Herefter vil en specieljury, udpeget af DDJA tage ud at bedømme kandidaterne. Der bedømmes ud fra en skala fra 0 til 10 points – med 5 som neutral som gives til første sted. Følgende punkter bliver inddraget som elementer i bedømmelsen: Indretning – Lyd – Lys(dansegulv) – DeeJays arbejdsområde – Personalepåklædning – Personaleindtryk i indgang – Personaleindtryk i garderobe, Personaleindtryk i Bar/gulv – Hygiejne – Musik – Prisniveau afstemt i forhold til alle faktorer – Samlet indtryk.

Årets Danske Mainstream-DeeJay
De nominerede findes via begrundet indstilling.
Hovedjuryen vælger 3-5 nominerede efter indstillinger fra akademiet.
En specialjury, udpeget af DDJA, vil bedømme de nominerede ved 3-4 DDJA Nominee Parties, og her træffe en afgørelse. Denne meddeles hovedjuryen og afsløres ved DDJA. Hver DeeJay tildeles spilletid efter rotationsprincippet.
For at kunne blive nomineret er det en betingelse at man stiller op til DDJA Nominee Parties samt evt. varm ups, samt skal vinderen kan indgå i en DDJA tour efterfølgende, i en bestemt periode.
Der vil blive givet points ud fra en skala fra 0 til 10 points – med 5 som neutral som gives til første DeeJay. Følgende 5 punkter bliver gennemgået: Teknik – Attitude – Musikplanlægning – Kreativitet – Samlet indtryk.
De deltagende DeeJays vil herefter få placeringspoint (Vinderen får 1 point, nr. 2 får 2 points osv.) for hvert Nominee Party – og den med færrest placeringspoints efter 4-5 gange vinder titlen.
Ved afbud eller udeblivelse får man placering sidst samt dårligste antal points = 0 pr. kategori.
Ved lighed i placeringspoints indregnes der points for hver aften. F.eks. hvis 2 DeeJays har to 1. pladser og to 2. pladser hver medregnes detaljeresultatet til en afgørelse er fundet, startende med 1. pladserne. Der SKAL findes en placering til hver DeeJay for hver aften. Deling forekommer kun på sidstepladsen ved mere end een udeblivelse på samme aften. Er der fortsat lighed herefter vælges vinderen ud fra flest indkomne indstillinger, og evt. hovedjurys bedømmelse af disse.
Der meddeles ingen placeringer, resultater eller tilkendegivelser før efter selve DDJA er afviklet. Det forventes at de nominerede bakker hinanden op i en fair konkurrence. Alle DeeJays får en aftalt og ens løn pr. aften. Denne meddeles deltagerne ved information om nominering.
Såfremt Nominee Parties skulle blive aflyst, overgår nomineringen til at en specieljury bedømmer de nominerede på et almindeligt spillejob inden DDJA.

Årets Danske Producer
Her indstilles med en begrundelse af de DeeJays, der er udvalgt i kategorierne: Crossover, Upfront. Disse bliver de nominerede. Der stemmes med 3, 2 og 1 point. 3 points til bedste og 0 points til de 2 sidste.

Dancechart.dk-Prisen
Her stemmer Mainstream- og Crossover-DeeJays
De 5 nominerede er de 5 der opnår færrest placeringspoints i perioden på Dancechart.dk. (1. plads = 1 point, 2. plads = 2 points osv.) Der regnes for 6 ugers bedste placeringer på Dancechart.dk i perioden. Hovedjuryen går ind og laver et skøn på rimeligheden i fordelingen, hvis et track kunne synes overset, eller udkommer på et tidspunkt hvor det ikke kan nå at få de fornødne points inden udløb af perioden, men er i klar position til at få dem og ikke bør udsættes til nominering året efter. Ved pointlighed afgør hovedjuryen.
Den offentlige afstemning kan foregå via afstemning på SMS/digital/andet, og der regnes med procenter der omregnes til points efter placering. De 3 afstemningsmoduler tæller med følgende procenttal (akademi 25%, publikum 25%, hovedjury 50%).. F.eks.: Nr. 1 får 3 points hos akademiet, nr. 1 ved offentlig afstemning, som giver 3 points. Dermed ender den nominerede som nr. 1 og får 3 points. Herefter stemmer hovedjury, og de 2 tal lægges sammen, vinder er den med flest point.
Ved stemmelighed er det juryens stemmer der afgør afstemningen.

Årets Internationale Klub-Hit
Her stemmer Mainstream- og Crossover-DeeJays
De 5 nominerede er de 5 der opnår færrest placeringspoints i perioden på Dancechart.dk. (1. plads = 1 point, 2. plads = 2 points osv.) Der regnes for 6 ugers bedste placeringer på Dancechart.dk i perioden. Hovedjuryen går ind og laver et skøn på rimeligheden i fordelingen, hvis et track kunne synes overset, eller udkommer på et tidspunkt hvor det ikke kan nå at få de fornødne points inden udløb af perioden, men er i klar position til at få dem og ikke bør udsættes til nominering året efter. Ved pointlighed afgør hovedjuryen.
Den offentlige afstemning kan foregå via afstemning på SMS/digital/andet, og der regnes med procenter der omregnes til points efter placering. De 3 afstemningsmoduler tæller med følgende procenttal (akademi 25%, publikum 25%, hovedjury 50%).. F.eks.: Nr. 1 får 3 points hos akademiet, nr. 1 ved offentlig afstemning, som giver 3 points. Dermed ender den nominerede som nr. 1 og får 3 points. Herefter stemmer hovedjury, og de 2 tal lægges sammen, vinder er den med flest point.
Ved stemmelighed er det juryens stemmer der afgør afstemningen.

Årets Danske Remix:
Remix lavet af dansk remixer. Artisten kan godt være udenlandsk.
Er remix ikke offentligt tilgængeligt skal det være godkendt af rettighedshaverne. Såfremt det ligger på de større lovlige musiktjenester betragtes det som officielt godkendt, og dermed godkendt af rettighedshaverne.

Årets Internationale DeeJay
Her kan følgende DeeJays nominere samt stemme: Crossover, Upfront.
I denne kategori kan der KUN nomineres DeeJays, som HAR spillet i Danmark i perioden. Der skal nævnes hvilken event/klub vedkommende spillede på.

Årets Danske Event
Her kan følgende DeeJays nominere og stemme: Crossover, Upfront.
Prisen gives til et enkeltstående event/klubaften der i princip kan isoleres fra det faste sted og som maximalt foregår 3 gange om året.
Festivaler over flere dage kan ikke nomineres, men en speciel aften eller eller en form for tema på en festival kan godt.
Events der er arrangeret af virksomheder, med det formål at promovere sig selv, kan ikke nomineres. Der skal gives en begrundet indstilling.

Årets Danske Klub
Her kan følgende DeeJays nominere og stemme: Crossover, Upfront.
Prisen gives til en klub med fast adresse, eller til ”klubber i klubben”/klubaften som afholdes i samme navn minimum 4 gange årligt.

Årets Danske Radio-DeeJay:
Her kan følgende DeeJays nominere og stemme: Mainstream, Crossover, Upfront.
Prisen gives til en DJ der er vært på en tilbagevendende udsendelse/mix der kører minimum en gang om måneden. Der kan kun indstilles danske/danskbaserede personer.
Programmet kan være på alle former for medier, f.eks. radio, DAB, web, blog, MixCloud. Betingelse er dog at programmet udsendes lovligt.

Evt. øvrige publikumspriser:
Arrangøren samt Hovedjury kan, udover de faste priser, indstifte publikumspriser eller tilføje offentlig afstemning til de eksisterende priser. Disse vil typisk være indstiftet i samarbejde med sponsorer, men kontrol over nominering og afstemning vil DDJAs hovedjury varetage.

———————
Hovedjuryens rolle ved DDJA:
Juryen består af udvalgte branchepersoner, antallet kan variere. Udvælgelsen sker af DDJA i konference med
Hovedjuryen har til opgave at optælle og kontrollere ægtheden af de indkomne nomineringer/stemmer. Ved stemmelighed afgør Hovedjuryen ved simpelt flertal.

Ved tvivlstilfælde om en nominering er korrekt, indenfor rette år, eller i rette kategori afgør Hovedjuryen suverænt tilfældet, og resultatet kan ikke appelleres. Hovedjuryen gennemgår grundigt forholdene ved tvivlstilfælde.
Hovedjuryen er ved mistanke om stemmestyring/snyd berettiget til at udelukke nominerede – uden appelret.
Hovedjuryen har – uden appelret – ret til at frasortere nominerede i kategorierne: Klub, Event, Diskotek og alle DeeJay-kategorier såfremt hovedjuryen finder at disse ikke er værdige i henhold til DDJA’s generelle normer.
Hovedjuryen har lov til at nominere op til tre i hver kategori, såfremt Hovedjuryen finder at nogle potentielle nominerede er overset.
Ved afstemningen afgiver hovedjurymedlemmerne stemmer på de nominerede på samme måde som akademiet og disse tæller 50% i det samlede resultat, og i kategorier med offentlig afstemning med 50%. Ved stemmelighed er det hovedjuryens stemmer der afgør. Disse tiltag er bl.a. til for at sikre geografisk og kunstnerisk bredde. Hovedjuryens beslutninger kan ikke appelleres.
Hvis der i ’Upfront’-nomineringen kommer færre end 40 nomineringer, kan hovedjuryen, med udgangspunkt i disse, fastlægge de endelige nomineringer.
Hvis der i ’Mainstream’-nomineringen kommer færre end 65 nomineringer, kan hovedjuryen, med udgangspunkt i disse, fastlægge de endelige nomineringer.
DDJA er startet i kærlighed til klubscenen, og det skal altid være med den indgangsvinkel, og ud fra de præmisser at juryen sammensættes.
Juryen ved DDJA skal altid være neutral i forhold til arrangør/ejer, således at arrangør/ejer og personer i økonomisk relation til denne ikke udgør et flertal i juryen.
Ved ændringer af grundprincipper i regelsættet skal følgende 4 parter høres: Danish DeeJay Awards, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og Elektronisk Musik Danmark.
Disse 4 parter, samt minimum 1 medlem af gruppen af modtagere af “Kim Schumachers DeeJay-Pris”, vil altid skulle tilbydes en plads i juryen.

Tavshedspligt:
Hovedjuryen og specieljuryen har tavshedspligt, således at enhver der nominere og stemmer kan afgive disse i fuld fortrolighed. Tavshedspligten omfatter ligeledes offentliggørelsen af nominerede, prisvindere, jury, akademi og om juryarbejdet i detaljer.
Arrangøren kan ved særlige tilfælde afsløre enkelte vindere, i det omfang det er nødvendigt for DDJAs afvikling. Dette kan f.eks. være for at sikre fremmøde/takkevideo af vindere, specielt i de internationale kategorier.

Vedrørende Danish DeeJay Awards normer:
DDJA ønsker at fremme forholdene for DeeJays og musikere, bl.a. på lønområdet. Derfor kan kun natklubber/klubber, der hovedsageligt aflønner DeeJays med lønninger over 1800,- pr. aften + feriepenge (6 timer – år 2017) og 1400,- for sæts på max. 2 timer, som udgangspunkt komme i betragtning til nominering. Opvarmingssæt inden åbningstid, f.eks. fødselsdagsfest, tæller ikke med i timetallet og der kan aflønnes lavere her såfremt det er samme DJ der spiller senere, ellers tæller max. 2 timers sæt-reglen.
Steder der har klare udeståender med medlemmer af anderkendte musikorganisationer, der er rimeligt begrundede, kan ikke komme i betragtning. DeeJays opfordres til at optræde som gode og hjælpsomme kollegaer. Derfor tager DDJA’s hovedjury også dette i betragtning, når der nomineres og uddeles priser i alle DeeJay-kategorier.

København d. 29.11.2017
Dokument udført af Morten Brønnum, Arrangør Danish DeeJay Awards

Der tages forbehold for fejl og mangler i regelsættet. Det vil i alle tilfælde være Hovedjuryens afgørelser der er gældende.