Velkommen til Danish DeeJay Awards hjemmeside
Danish DeeJay Awards og dens tilknyttede partnere, tilbyder dette site til dig på følgende betingelser:

Elektronisk kommunikation
Når du besøger Danish DeeJay Awards eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette web-site.

Copyright
Alt indhold på dette web-site, så som tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og software, tilhører Danish DeeJay Awards eller leverandører til Danish DeeJay Awards. Alt software anvendt på dette web-site tilhører Danish DeeJay Awards eller dets software leverandører.

Licens og web-site adgang.
Danish DeeJay Awards giver begrænset licens til at bruge dette web-site til personlige formål, og ikke til download (ud over almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Danish DeeJay Awards.
Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette web-site eller dets indhold; herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette web-site eller dets indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer.

Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Danish DeeJay Awards. Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logos, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra Danish DeeJay Awards og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

Du må ikke anvende Danish DeeJay Awards’s navn eller handelsmærker i META-tags eller anden “skjult tekst” uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra Danish DeeJay Awards. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af Danish DeeJay Awards.

Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til Danish DeeJay Awardss web-site så længe linket ikke afbilder Danish DeeJay Awards, dets partnere, eller deres produkter/services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde.

Det er ikke tilladt at bruge Danish DeeJay Awards’s logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto
Som bruger af dette web-site, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under din konto.
Danish DeeJay Awards og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold.
Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål, og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder “privatlivets fred”, overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurierende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.
Du må ikke bruge falsk e-mail adresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. Danish DeeJay Awards forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol af ovennævnte materiale.
Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du Danish DeeJay Awards og non-exclusive, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre, oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media. Du giver Danish DeeJay Awards og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer, at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage Danish DeeJay Awards eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.

Danish DeeJay Awards har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. Danish DeeJay Awards kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager
Danish DeeJay Awards respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde der anfægter copyright, så email din klage til os.

Ejendom
Alle produkter købt hos Danish DeeJay Awards forbliver Danish DeeJay Awardss ejendom indtil du modtager varen. Det betyder, at risikoen for bortkommet post tages af Danish DeeJay Awards. Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil Danish DeeJay Awards modtager varerne.

Produktbeskrivelser
Danish DeeJay Awards bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men, Danish DeeJay Awards kan ikke garantere at produkt beskrivelser eller andet indhold på dette web-site, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et produkt tilbudt af Danish DeeJay Awards ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand.

FRASIGELSE AF OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
DETTE WEB-SITE LEVERES AF Danish DeeJay Awards PÅ EN “AS IS” OG “AS AVAILABLE” BASIS. Danish DeeJay Awards KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT PÅ DETTE WEB-SITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEB-SITE ER PÅ EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER Danish DeeJay Awards ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET. Danish DeeJay Awards KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEB-SITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA Danish DeeJay Awards ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. Danish DeeJay Awards KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEB-SITE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER.

Site politik og rettelser
Læs også vore andre politikker beskrevet på dette web-site. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos Danish DeeJay Awards. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores site, politikker, og ovenstående retningslinier.